Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Rok szkolny 2012/2013
Oferta edukacyjna dla młodzieży:
• Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowo-artystycznym oraz edukacja europejska
• Technikum w zawodach: technik ogrodnik, technik informatyk, technik architektury krajobrazu,
technik mechanizacji rolnictwa, technik obsługi turystycznej i technik agrobiznesu
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach: ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Oferta edukacyjna dla dorosłych:
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
• Technikum Uzupełniające
• kursy kwalifikacyjne w zakresie ZSZ i Technikum

OGÓLNA INFORMACJA O SZKOLE
Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku to popularny i ceniony „Ogrodnik”, w tym roku obchodzimy 40-lecie istnienia. Naszą Szkołę spośród innych w szczególności wyróżnia:
• 7 pracowni komputerowych
• oddział zamiejscowy Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi,
• organizacja Targów Ogrodniczych,
• realizacja projektów w PO KL
• regularna realizacja projektu międzynarodowego Leonardo
da Vinci,
• 3-miesięczne staże zagraniczne dla młodzieży,
• Szkolny Warsztat Ćwiczeń Praktycznych,
• współpraca Szkoły z wiodącymi firmami branży rolniczej, ogrodniczej,
motoryzacyjnej i przetwórczej,
• współpraca z kaliskim Klastrem Spożywczym

Nasze atuty:
• wysoko wykwalifikowana kadra
• liczne koła zainteresowań
• szkoła promująca zdrowie
• jednozmianowy system kształcenia
• stołówka i internat
• Ośrodek Egzaminacyjny w zawodach, w których kształci Szkoła
• możliwość zdobycia prawa jazdy kat. B, T.
• możliwość zdobycia uprawnień na kombajn i wózki widłowe.

Dane Kontaktowe

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku
ul. Parkowa 1, 62-860 Opatówek
62 761-85-40