O programie

Inwestycja w człowieka
Można zainwestować w infrastrukturę, wybudować nowe fabryki i wodociągi, czy zmodernizować drogi. Można kupić ziemię, ciągniki i pługi. To wszystko to działania, które z całą pewnością przyniosą określone korzyści i będą widoczne. Jednak środki, które przeznaczymy na wsparcie dla osób poszukujących pracy, programy edukacyjne dla zdolnych uczniów bądź na szkolenia młodych naukowców to inwestycja perspektywiczna. Bez tego typu wsparcia same inwestycje, choć poprawią jakość naszego życia nie zapewnią rozwoju regionu. Stawiając na innowacje i rozwój najpierw należy zacząć od ludzi, gdyż wykształceni i przedsiębiorczy mieszkańcy są jego podstawą. Nie ma po co budować nowoczesnych zakładów i nowatorskich przedsiębiorstw jeśli nie wykształci się kadry umiejącej wykorzystać możliwości, które one dają.
Nasze cele
Program ALBATROS ma na celu zwiększenie świadomości technicznej uczniów oraz wzbogacenie planu zajęć i oferty edukacyjnej szkół, realizowanej zgodnie z systemem kształcenia zawodowego. Poprzez wzbogacanie wiedzy młodzieży chcemy promować rozwój polskiej wsi, rolnictwa i przemysłu okołorolnego. Zajęcia przeprowadzone w ramach Programu odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych: pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych. Plan nauczania został zbudowany tak, aby poruszyć wszystkie kluczowe przedmioty zawodowe dla szkół rolniczych tj. techniki w rolnictwie, produkcji roślinnej, tematyki bezpieczeństwa oraz rolnictwa ekologicznego. Oprócz klasycznych zajęć lekcyjnych umożliwiamy młodzieży zobaczenie nowoczesnych fabryk i poznanie innowacyjnego sprzętu rolniczego.
Nasi Partnerzy
Dotychczasowa działalność Programu Albatros w województwie wielkopolskim przyniosła ogromne efekty i spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, nauczycieli oraz pracodawców. Dlatego też podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu Programu. Na ten rok opracowaliśmy plan nauczania kompatybilny z czteroletnim harmonogramem zajęć edukacyjnych, który nada Programowi cykliczności i zapewni długofalową opiekę merytoryczną nad Szkołą Partnerską. Na koniec czteroletniej współpracy, zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie, każda placówka otrzyma Certyfikat Programu Albatros. Certyfikaty imienne otrzymają również uczniowie.